Polglass Anniversary - Multiline

Multiline

Opis podstawowy

Zjeżdżalnia Multiline zbudowana jest z kilku równoległych, połączonych ze sobą torów i  umożliwia jednoczesny zjazd kilku osobom na raz bez ryzyka kolizji. Dodatkową atrakcją zjeżdżalni Multiline jest możliwość koleżeńskiej rywalizacji pomiędzy użytkownikami, którzy mogą organizować zawody w najszybszym zjeździe. Zjeżdżalnia Multiline dostępna jest w wielu wariantach, w zależności od ilości dostępnego miejsca, a jej długość całkowita zależy od poziomu wysokości. 

Warianty

1-line

2-line

3-line

4-line

5-line

Cechy podstawowe

Przepustowość

Szerokość

Wydajność pompy

Nachylenie

Ilość osób

Osoby

Ponton

Efekty

Dane techniczne

Szerokość: 1600 (2-line)
2500 (3-line)
3400 (4-line)
>3400 (n-line)
[mm]
Wydajność pompy: 30, 60, 90,120, 150 [m³/h]
Średni spadek: 13 - 20 [%]

Tel.: +48 91 88 11 900
Fax: +48 91 88 11 919
E-mail: office@pol-glass.com

Facebooks Youtube Instagram LinkedIn

NIP PL 851-27-09-071,
KRS 0000284637,
Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

POL-GLASS sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 17, Łozienica
72-100 Goleniów, Polska


Copyright Polglass 2021. All rights reserved.