Polglass Anniversary - Od pomysłu

OD POMYSŁU
do realizacji

Na wszystkich etapach inwestycji nasz zespół sprzedażowy i techniczny jest stale zaangażowany w zapewnianie wsparcia i pomocy naszym Klientom. Dzielimy się najlepszymi praktykami w oparciu o nasze doświadczenie w celu podejmowania najlepszych i najbardziej opłacalnych decyzji.

Począwszy od opracowania koncepcji, a następnie przez stworzenie projektu, jego wykonanie, montaż i uruchomienie wraz z ustaleniem procesu na gotowym produkcie – systematycznie podchodzimy do projektów i tworzymy atrakcje wodne dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta. Od szczegółowego wsparcia na etapie opracowywania projektu i etapów doradczych, po pełne przeszkolenie i obsługę techniczną – nasz zespół posiada do tego niezbędne kompetencje i doświadczenie.

KROK
01
Zapytanie klienta
Klient składa zapytanie dotyczące możliwości realizacji wodnych atrakcji na terenie jego obiektu.
KROK
02
Zebranie niezbędnych informacji
Lokalizacja, przestrzeń do zagospodarowania, obiekt nowo budowany czy istniejący, rodzaj podłoża, terminy realizacji itp.
KROK
03
Wizualizacja projektu
Wykonanie wizualizacji i przy akceptacji inwestora wstępna wycena realizacji.
KROK
04
Podpisanie umowy
Po akceptacji warunków wykonania projektu obie strony podpisują umowę na realizację zlecenia.
KROK
05
Projekt wykonawczy
Wykonanie projektu wykonawczego oraz wytycznych branżowych.
KROK
06
Akceptacja projektu
Akceptacja projektu bądź naniesienie uwag.
KROK
07
Realizacja projektu
Produkcja i montaż projektu u klienta.
KROK
08
Uruchomienie realizacji
Odbiór obiektu przez klienta oraz oddanie go do użytkowania

Wdrożenie naszych standardów do każdego projektu oraz wszystkich dodatkowych usług na dowolnym etapie pozwala nam zapewnić optymalne rozwiązania dla naszych Klientów. Nasze dynamiczne zespoły mają szeroki zakres kompetencji i zdolności do łatwego zarządzania trudnymi projektami i okolicznościami. Ścisła współpraca z wiodącymi na świecie partnerami pozwala nam opracowywać najnowsze zaawansowane technologie i atrakcje wodne spełniające najnowsze międzynarodowe normy branżowe oraz normy bezpieczeństwa. Stosując nasze wytyczne dotyczące jakości i bezpieczeństwa, Pol – Glass prowadzi każdy projekt na różnych etapach, minimalizując potencjalne ryzyko dla inwestycji Klienta.

Firma Pol – Glass oferuje kompleksową obsługę inwestycji – od fazy wstępnej koncepcji, poprzez wizualizację i kosztorys – do dostawy, montażu, testów i uruchomienia atrakcji. Działając w taki sposób, możemy dostosować się do konkretnych warunków, wziąć pełną odpowiedzialność za realizację i udzielić wieloletnich gwarancji.

Tel.: +48 91 88 11 900
Fax: +48 91 88 11 919
E-mail: office@pol-glass.com

Facebooks Youtube Instagram LinkedIn

NIP PL 851-27-09-071,
KRS 0000776010,
Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

POL-GLASS sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 17, Łozienica
72-100 Goleniów, Polska


Copyright Polglass 2021. All rights reserved.