Polglass Anniversary - SYSTEM START STOP

SYSTEM START STOP

System sygnalizacji świetlnej jest niezbędnym elementem, który zapewnia bezpieczeństwo użytkowników korzystających ze zjeżdżalni. Sygnalizator wskazuje kiedy użytkownikowi zezwala się na zjazd (światło zielone), a kiedy jest on zakazany (światło czerwone).

Nasz system dostępny jest w dwóch wariantach:

  • SYSTEM START STOP CZASOWY (CYKLICZNY) - polega na wskazaniu podczas testów (ślizgów), dokładnego czasu trwania jednego zjazdu i zaprogramowaniu sygnalizacji zgodnie ze wskazanym interwałem czasowym. Ten system zapewnia zapalanie cykliczne światła zielonego lub czerwonego na określony czas.
  • SYSTEM START STOP Z WYKORZYSTANIEM FOTOKOMÓREK - jest systemem regulowanym czujnikami optycznymi, które wykrywają i rejestrują ruch użytkownika na początku i na końcu ślizgu. Ponadto, w tym trybie możliwe jest podłączenie wyświetlacza czasów, który wyświetla czasy zmierzone podczas aktywacji czujników.

Tel.: +48 91 88 11 900
Fax: +48 91 88 11 919
E-mail: office@pol-glass.com

Facebooks Youtube Instagram LinkedIn

NIP PL 851-27-09-071,
KRS 0000776010,
Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

POL-GLASS sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 17, Łozienica
72-100 Goleniów, Polska


Copyright Polglass 2021. All rights reserved.