Polglass Anniversary - ROCKER

ROCKER

Opis podstawowy

Zjeżdżalnia pontonowa typu Rocker przyciągnie uwagę każdego! Jest to ekscytująca podróż w pontonie, w zamkniętym ślizgu, który może być wyposażony w różne efekty specjalne. Zjeżdżalnia ta oferuje użytkownikowi płynne przejście z zamkniętego tunelu do szerokiego elementu w kształcie rożka, w którym jest on przenoszony ruchem wahadłowym w pontonie w górę i w dół po jego ścianach przez siły grawitacji. Aby pogłębić emocje jeszcze bardziej, zjeżdżalnia może zostać wyposażona w kolejny, dodatkowy rożek.


Po dawce adrenaliny użytkownik przedostaje się z powrotem na zjeżdżalnię o zamkniętym ślizgu, aby zakończyć podróż w wannie hamownej. Bez wątpienia użytkownicy powrócą, aby powtórzyć raz jeszcze te niezapomniane emocje! Zjeżdżalnia typu Rocker ø1400 jest zjeżdżalnią przeznaczoną do zjazdów w jedno-, bądź dwuosobowych pontonach. 

 

This waterslide will draw anyone's attention! It is a journey in a raft through a closed pipe, which in turn can be equipped with different special effects into a wide area in a form of a cone, where the user is taken by forces up and down on its walls. To make the emotions deeper, this rafting journey may last with another and another cone… After a dose of adrenaline, the user is taken back to the tube slide in order to finally end up in the skimout. Without a doubt, users will be getting back to repeat this unforgettable experience! Rocker slide is a rafting slide designed for single and double rafts.

Cechy podstawowe

Przepustowość

Średnica

Wydajność pompy

Nachylenie

Ilość osób

Osoby

Ponton

Efekty

Dane techniczne

Średnica dolotu: 1400 [mm]
Średnica rożka: 4900 [mm]
Wydajność pompy: 240 [m³/h]
Średni spadek: 9 - 11 [%]

Tel.: +48 91 88 11 900
Fax: +48 91 88 11 919
E-mail: office@pol-glass.com

Facebooks Youtube Instagram LinkedIn

NIP PL 851-27-09-071,
KRS 0000776010,
Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

POL-GLASS sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 17, Łozienica
72-100 Goleniów, Polska


Copyright Polglass 2021. All rights reserved.