Polglass Anniversary - TWIN RACER

TWIN RACER

Opis podstawowy

Sprawdźmy, kto będzie szybszy! Pasja rywalizacji sprawia, że użytkownicy ścigają się raz za razem i starają się być co raz szybsi. Jak sama nazwa wskazuje, konstrukcja zjeżdżalni Twin Racer składa się z dwóch, połączonych ze sobą ślizgów, z których dwóch użytkowników może korzystać jednocześnie.

Cechy podstawowe

Przepustowość

Szerokość

Wydajność pompy

Nachylenie

Ilość osób

Osoby

Ponton

Efekty

Dane techniczne

Szerokość: 1618 [mm]
Wydajność pompy: 180 [m³/h]
Średni spadek: 10 - 13,5 [%]

Tel.: +48 91 88 11 900
Fax: +48 91 88 11 919
E-mail: office@pol-glass.com

Facebooks Youtube Instagram LinkedIn

NIP PL 851-27-09-071,
KRS 0000776010,
Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

POL-GLASS sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 17, Łozienica
72-100 Goleniów, Polska


Copyright Polglass 2021. All rights reserved.